Razvoj podjetja & procesov

NAJ TUDI VAŠE PODJETJE POSTANE
UČINKOVITO

Podjetje je živa struktura, ki jo sestavljajo ljudje in procesi. Eno brez drugega ali eno mimo drugega ne more oziroma predstavlja slabo voljo, napor in na koncu ne-najboljše rezultate. Agilno okolje, v katerem živimo, zahteva hitre in učinkovite rešitve in izpodriva rigidne sisteme, ki neuspešno lovijo ločnico konkurenčnosti. Zagotovite si boljšo sinergijo med navedenimi dejavniki in že danes začnite krepiti imunski sistem vašega podjetja!

Z našo partnersko mrežo smo v anale zapisali že preko 100 različnih projektov s področja poslovnega svetovanja…

Sodelujemo z večjimi in manjšimi svetovalnimi podjetji kar nam omogoča izbor najbolj primerne ekipe za izvedbo projekta, glede na njegove specifike, okoliščine in pričakovanja naročnika. Najraje posegamo po t.i. hands-on pristopu, kar vključuje tudi implementacijo predlaganih ukrepov v prakso: od začasnega vodenja določenega procesa ali dela procesa, do priprave rešitev, implementacije obstoječih rešitev, izvedba usklajevanj in internih sestankov,… Poleg zgoraj navedenih produktov, vam z veseljem ponudimo tudi naslednje storitve:

Imate vprašanje?

Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko kontaktnega obrazca.

Za več informacij o pozameznih storitvah, vas vabimo k nadaljevanju branja..

  Vpeljava ISO sistema

  Sistemi vodenja ISO so zbir najboljših svetovnih praks in določajo način ravnanja oz. izvajanja procesov v podjetju. Standard kot tak navaja zahteve, ki jih mora podjetje izpolnjevati za pridobitev in ohranjanje certifikata.

  Najbolj razširjen in poznan je ISO 9001, sistem vodenja kakovosti. Le-ta pokriva osnovne elemente delovanja podjetja in je primeren za vsakršno branžo in velikost podjetja. ISO 9001 predstavlja okvir tudi za vpeljavo vseh ostalih standardov.

  ISO in drugi standardi, ki jih najpogosteje vpeljujemo v podjetja:

  • ISO 9001: sistem vodenja kakovosti
  • ISO 14001: sistem ravnanja z okoljem
  • ISO 27001: sistem zagotavljanja informacijske varnosti
  • FSC®/PEFC: sistem sledenja lesa – sledenje od izvora do izdelka
  • IATF 16949: sistem za obvladovanje razvoja, proizvodnje, montaže in servisiranja avtomobilskih izdelkov

  Vir: shareasale.com

  sistem nenehnih izboljšav

  Osnova sistema nenehnih izboljšav je Demingov krog oziroma t.i. PDCA krog. Le-tega delno vključuje že ISO 9001, vendar za večje koristi delovanja, priporočamo dodatno pozornost na samo metodologijo in način obvladovanja tega cikla v podjetju.

  PDCA pristop se lahko vpelje tudi kot samostojna metodologija za zagotavljanje nenehnega izboljševanja podjetja.

  optimizacija procesov

  Zastavimo si nekaj osnovnih vprašanj:

  • kakšna je procesna zmogljivost vašega podjetja?
  • kako učinkovito uporabljate resurse?
  • ali vaša konkurenca obratuje hitreje z manj resursi?
  • vas kupci priganjajo k hitrejšim dobavam?

  Če se vam je ob katerem od teh vprašanj nagubalo čelo je to le še en dokaz, da se morate podati na pot optimiziranja vaših procesov.

  Kaj sploh je proces? V osnovi je proces predelava vhodov v izhode. Torej: predelava kovine v končni izdelek, naročilnice v dobavljeno blago, povpraševanja v izvedeno storitev,… Aktivnosti znotraj procesov imajo svoje zakonitosti, spremljajo jih dokumenti oz. informacije, z njimi pa upravljajo zaposleni.

  tako kot rastline potrebujejo substral, vaši procesi potrebujejo nenehno optimizacijo… 🙂

  avtomatizacija oz. informatizacija procesov

  Informatizacija procesov je širok pojem in poteka na vseh nivojih podjetja.

  Informatizacija “manjših” aktivnosti

  Preprost primer, kako lahko z informatizacijo manjše aktivnosti v podjetju povečate učinkovitost procesa:

  Komercialist v podjetju vsak dan pripravi recimo 5 ponudb. Za vsako ponudbo potrebuje 20 min, da zbere podatke (cena transporta, cena materiala, zamuda časa, pregled zalog,…). S precej enostavnim programom znotraj Excela smo informatizirali pridobivanje teh podatkov in sicer: Komercialist 1x mesečno naredi obširno bazo, z vsemi potrebnimi vrednostmi, potem pa mu program te vrednosti dodaja v ponudbo, glede na potrebe naročnika.

  Po informatizaciji te aktivnosti, komercialist porabi za pridobitev podatkov za pripravo ponudbe le še 2 min. Sedaj pa izračun:

  PREJ: 1 komercialist * 5 ponudb / dan * 20 min * 22 delovnih dni = 36,6 h

  POTEM: 1 komercialist * 5 ponudb / dan * 2 min * 22 delovnih dni + 3h (za pripravo baze podatkov) = 6,6h

  Z enostavnim posegom smo privarčevali 30h na mesec, kar na letni ravni predstavlja 360h, torej 15 dni. Si predstavljate, da imate v podjetju recimo 3 komercialiste?

  avtomatizacija večjih aktivnosti oz. procesov

  Informacijska tehnologija nam danes lahko znatno pomaga pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti. Le-to še zdaleč ne pomeni, da bo nadomestila ljudi, pomeni pa, da jih lahko bolj učinkovito razporejate oz. jim omogočite, da vsake toliko najdejo čas tudi za razmišljanje o novih pristopih pri svojem delu.

  Za naše naročnike poiščemo najbolj primerne rešitve in izpeljemo projekt od identifikacije potreb in želja, preko implementacije do končne uporabe in spremljanja rezultatov.

  Za več informacij, smo vam na voljo na naših kontaktih.

  Najprej informatizirajte ponavljajoče aktivnosti in TISTE procese, kjer je možen zajem podatkov.

  vitka organiziranost

  Projekt uvajanja vitke proizvodnje poteka preko 5 glavnih načel in sicer:

  1. Definiranje dodane vrednosti:

  Kaj prinaša dodano vrednost našim kupcem? Kaj kupci želijo in pričakujejo? Zakaj in kdaj potrebujejo našo storitev/izdelek? S katero od naših aktivnosti dosegamo najvišje zadovoljstvo kupca?

  2. Mapiranje dodane vrednosti – identifikacija toka vrednosti:

  Identifikacija aktivnosti, ki prinašajo dodano vrednost. Aktivnosti, ki neposredno ne prinašajo dodane vrednosti se tretirajo kot izguba. Izgube se v naslednjem koraku razelijo v 2 razreda in sicer:

  • izgube, ki ne prinašajo dodane vrednosti, vendar so nujne za delovanje podjetja oz. procesov -> se minimizirajo.
  • izgube, ki ne prinašajo dodane vrednosti in za podjetje niso nujne -> se odstranijo iz procesov.

  3. Zagotavljanje neprekinjenega delovanja procesov:

  Po odstranitvi določenih aktivnosti, je potrebno redefinirati tok procesa. Ali proces gladko teče? Ali se material oz. izdelek v proizvodnji kje “nabira” – ozka grla. Pregled materialnega toka in učinkovitost postavitve proizvodnje.

  4. Vzpostavitev principa vlečenja

  Vsakršna zaloga v proizvodnji se v vitkih metodah smatra kot izguba. Način, da se zaloga oz. stoječ ali čakajoč material/polizdelek/izdelek čimbolj eliminira je vzpostavitev principa vlečenja. Torej izvedba oz. izdelava se zgodi točno takrat, ko kupec (ali naslednja operacija v procesu – interni kupec) to potrebuje. Gre za vsem poznano JIT (Just in time) dobavo.

  5. Izboljšave in odličnost

  Vzpostavitev sistema nenehnih izboljšav, konstantne analize delovanja procesa, vzpostavitev učeče se organizacije z namenom manjših izboljšav na dnevni bazi.

  Nekatere metodologije, ki spremljajo vitko proizvodnjo:

  Vitke pristope uporabljamo pri vseh projektih, ki jih izvajamo. Pri izvedbi tailor made projektov lahko uvajamo le določene pristope, ki so v določenem trenutku ključni za podjetje.

  Za start-up in druga tehnološka podjetja ponujamo tudi svetovanje za vzpostavitev Lean canvas poslovnega modela, priprava Lean strategy in vzpostavitev Lean development-a. Pri slednjih uvajamo in uporabljamo naslednja orodja:

  • Profiling emphaty map
  • Value proposition canvas
  • Market segmentation map
  • Business model canvas

  Uporabljamo tudi druge modele in pristope. Več o zgoraj navedenih pristopih, si lahko preberete na Business Strategyzer spletni strani.

  Photo credit: Lukas from Pexels.com

  OPTIMIZACIJA PRODAJE

  Prodaja je eden od pomembnejših procesov v podjetju. Učinkovita in uspešna prodaja prihrani marsikateri siv las in je prvi kriterij za zagotavljanje stabilnosti podjetja. V današnjih časih je na voljo kopico orodij in rešitev, ki podpirajo proces prodaje, če je le-ta pravilo zastavljen.

  Skupaj z vami definiramo proces prodaje in zagotovimo orodja in tehnike za povečanje obsega in same učinkovitosti prodaje.

  interim management

  “Interim management največkrat  primerjamo s kriznim managementom ali svetovalci oziroma mešanico obojega” je ta termin definirala HRM Revija (Strokovna revija za področje vodenja organizacij in vodenja ljudi pri delu).

  Je pristop, ki ga imamo mi najraje – tako imenovani hands-on pristop. Gre za začasen prevzem oz. dodelitev funkcije ali delovnega mesta v podjetju. Na ta način postane svetovalec del kolektiva podjetja in na ta način lažje predlaga, pomaga oz. postavi proces v pričakovan tir.

  Ta način opolnomočenja podjetja se uporablja tudi tam, kjer se določenim vodjem pojavljajo težave pri vodenju ali pa najvišje vodstvo enostavno nima časa za razvoj določenega sodelavca, ki bi ga radi postavili na višje delovno mesto.

  zelo učinkovit način opolnomočenja podjetja – začasen prevzem funkcije oz. delovnega mesta v podjetju. s tem svetovalec postane del kolektiva in spozna podjetje do zadnjega dela mozaika.

  VZPOSTAVITEV NOVIH PROCESOV

  Nimate časa za vzpostavitev novega oddelka ali procesa v podjetju?

  Nimate znanja za pristop k tovrstnim novostim?

  Nimate volje oz. vas tare slaba vest, ker si že dlje časa želite uvesti neko novost v smislu nove enote in ne najdete motivacije?

  Tudi s takimi primeri imamo nekaj izkušenj in vam z veseljem priskočimo na pomoč. Ne odlašajte in nas povabite na kavo 🙂

  SPIN-OFF PODJETJE

  Kdaj se odločiti za odcepitev dela podjetja oz. ustanovitev novega:

  • kadar obstoječa organizacijska struktura zavira rast ali razvoj novo nastalega oddelka oz. izdelka
  • kadar gre pričakovati, da bo določen izdelek/storitev na trgu lažje konkuriral in pridobival naročnike, kot samostojno podjejte
  • kadar gre pričakovati, da bo določen izdelek/storitev na trgu več vreden kot samostojna enota
  • večkrat se ta primer pojavi, ko se odcepi skupina iz večjega podjetja, ki ima okorno organizacijsko strukturo
  • oddelek razvije svojo organizacijsko kulturo znotraj podjetja (in seveda razvija oz. je odgovoren za produkt/storitev, ki ni najbolj povezan z ostalimi oddelki)
  • skupina ali posameznik znotraj podjetja prične z razvojem izdelka/ali storitve, ki ne sovpada z osnovno dejavnostjo (politiko ali strategijo) podjetja
  • ….

  Tako imenovana odcepitev ali spin-off ima pravne in procesne podlage. Načinov za izpeljavo je ogromno, recimo:

  • matično podjetje ovrednoti in proda delež tretji osebi ali svojim trenutnim zaposlenim
  • matično podjetje je še naprej lastnik novega podjetja, vendar ga da v upravljanje novi strukturi
  • matično podjetje je le delni lastnik, ostalo prispeva nova vodstvena struktura
  • matično podjetje odda delež brezplačno v zameno za določene storitve oz. bonitete pri bodočem poslovanju novega podjetja

  Z ustanovitvijo novega podjetja se lahko prične nova zgodba, lahko pa se le zamenja ime na vrhu pogodbe o zaposlitvi. Slednjega si verjetno ne želite. Ob odcepitvi je potrebno določiti nadaljnje odnose med podjetjema, kako bodo potekali procesi v bodoče, v primeru da se opravljajo storitve enega za drugega, je potrebno te stvari čim bolj točno določiti v trenutku ustanavljanja nove zgodbe.

  Pri ustanavljanju spin-off podjetja se uporablja več tehnik in načinov za transparentno in pravično vzpostavitev le-tega. Predvsem je potrebno biti zelo pazljiv na podrobnosti, ki lahko v prihodnje pomenijo slabo voljo ali razkorak med matičnim in spin-off podjetjem. Seveda, vse odvisno od načina in skupne vizije ob pričetku tega postopka.

  Spin-off je lahko tudi način reorganizacije kadrovske ali kapitalske strukture podjetja za povečanje njegove profitabilnosti.

  Photo credit: Lukas from Pexels.com

  VPELJAVA IT REŠITEV

  Vpeljava novih IT rešitev v podjetje se na začetku sliši kot enostaven projekt. Izkušnje pravijo povsem nasprotno. Ne podajajte se v tak projekt nepripravljeni. Pred pričetkom je najbolj pomemben psihološki vidik zaposlenih: V kolikšni meri so pripravljeni na spremembe?

  Vpeljava ERP sistemov

  ERP (Enterprise resource planning) je sistem za obvladovanje resursov podjetja. V to skupino IT sistemov spadajo naslednji poznani sistemi: Microsoft Navision, Vasco, SAOP, OPAL, Odoo, SAP, Intrix in vrsto drugih. Gre torej za programsko rešitev, ki omogoča celovito vodenje podjetja.

  Vpeljava novega sistema v podjetje je vse prej kot enostaven projekt (čeprav ponudniki v prodajnih govorih govorijo drugače). Najprej je pomembna izbira ERP rešitve. Kot neodvisni partnerji, ne preferiramo ponudnikov, vendar za vsakega naročnika poiščemo najbolj primerno rešitev. Ob tem naj poudarimo, da najcenejša rešitev ni vedno najboljša in v večih primerih (recimo za drugo podjetje) daleč od najslabše.

  Po opravljeni prvi selekciji, se opravi razgovore z izbranimi ponudniki. Tu je pomembno, da jim znate zastaviti prava vprašanja, vezana na vaše konkretne primere. Izkušnje iz predstavitvenih razgovorov so: “V našem programu se vse da, ni problema”. Izkušnje ob uvajanju in kasnejši uporabi, so večkrat ravno nasprotne.

  Zaposleni so najpomembnejši dejavnik za uspešno implementacijo. Navadno se ti projekti zavlečejo v večletno gonijo in pregovarjanje. Pa je to res potrebno? Vsekakor ne, potreben je le pravilen pristop, že pred vstopom sistema oz. nastavljalcev v vaše podjetje.

  Znanje. Večkrat sisteme v podjetja uvajajo novi zaposleni, ki so znanje o uporabi sistema prinesli iz prejšnjega delovnega mesta. Večkrat se taki projekti tudi zalomijo. Vpeljava ni le poznavanje sistema, vendar je bolj pomembna veščina predajanja znanja, torej komunikacija primerna sogovorniku na drugi strani.

  Naj vaši zaposleni opravljajo svoje delo, uvedbo sistema pa zaupajte nam! S tem si boste zagotovili več koristi in hitrejše rezultate.

  Pravilna izbira ERP rešitve je zahtevna naloga. Kot neodvisni partnerji, ne preferiramo ponudnikov, vendar za vsakega naročnika poiščemo najbolj primerno rešitev

  Interni razvoj IT sistema

  V zadnjem času opažamo porast primerov, ko podjetja pričnejo z lastnim razvojem sistema za vodenje podjetja. Razvoj lastnega sistema je zahteven in stroškovno zajeten projekt. Tudi če ga v začetku ne postavite v ta okvir, bo sčasoma zahteval svoj davek.

  Pri razvoju vsakršnih sistemov za splošno uporabo (ob tem mislimo, da ga bo uporabljalo večje število ljudi) je najbolj pomemben pristop k samem razvoju. Uporaba lean canvas metodologij je več kot priporočljiva. Naslednja past, v katero se ujame večina je uporabniška izkušnja (bolj poznan izraz je UX). Snovalcem in razvijalcem so forme in funkcionalnosti jasne, za uporabnike pa skoraj sigurno ne bodo. Sistemi morajo imeti forme, ki so ljudem intuitivne, torej z močnim poudarkom na UX zasnovi.

  V kolikor se odločate za tak projekt, vam lahko pomagamo. Iz večih izkušenj vam upamo zagotoviti, da bo poleg stroška za naše sodelovanje, na koncu vaš sistem zagotovo 30% cenejši.

  Najbolj pomemben kriterij za razvoj dobrega IT sistema je upoštevanje ključnih elementov uporabniške izkušnje – UX

  Vpeljava IT za podporo ključnim procesom

  Rešitve, dostopne na trgu, pokrivajo že sleherno aktivnost ali proces za različne namene in različna podjetja. Določene rešitve zahtevajo prilagoditev ali konfiguracijo na vaše procese.

  Nekaj vrst rešitev, ki vam zagotovo olajšajo delo:

  • CRM
  • Skupni koledar in planiranje
  • Vodenje sestankov
  • Vodenje delovnih nalog in ticketing
  • Podpora kadrovskim procesom
  • Dokumentni sistemi
  • Beleženje prisotnosti na delu
  • Avtomatsko beleženje službenih poti

  V kolikor menite, da bi potrebovali podporo, smo vam z veseljem na voljo.

  Imate vprašanje?

  ČE STE PRIŠLI DO KONCA TE STRANI, SMO ZAGOTOVO PRITEGNILI VAŠO POZORNOST…

  …PIŠITE NAM 🙂