Optimizacija procesov in vpeljava standardov

Optimizacija procesov v podjetju z začasnim prevzemom odgovornosti, kot del vodstvene ekipe